STILL Webinar

Energisystemer til omkostningseffektiv og bæredygtig intralogistik

TEMA

Din indsats er afgørende - Energisystemer til industrimaskiner testes

I intralogistik er energi og forbrug en nøglefaktor ved beregning af investerings- og driftsomkostninger.
For at arbejde omkostningseffektivt og effektivt er det derfor afgørende at identificere det rigtige energisystem til de enkelte transportprocesser.
Find ud af, hvorfor det afprøvede bly-syrebatteri stadig kan spille en rolle i fremtiden, hvorfor lithium-ion-teknologi giver masser af potentielle besparelser, og hvorfor brændselscellen åbner nye horisonter med hensyn til bæredygtighed og omkostningseffektivitet.
Hvis du vil øge din viden om energisystemer, skal du registrere dig her nu.
Vi glæder os til at se dig.


Webinar-optagelse

Uanset om du er interesseret i blysyre, lithium-ion eller hydrogen, vil vores eksperter i dette webinar give dig klare udvælgelseskriterier for at gøre det lettere for dig at gå på din optimale vej mod en bæredygtig og omkostningseffektiv udnyttelse af den dyrebare ressourceenergi.

For at gøre dette vil intralogistik og energieksperter blandt andet forklare:

  • Hvordan valg af energisystem påvirker infrastrukturen og energibehovet til lageret
  • Om og i hvilket omfang der kan opnås fleksibel tilgængelighed af maskiner, der både klarer sig godt og er økonomisk effektivt
  • Hvor dyre belastningstoppe kan undgås og den rolle, intelligente opladere kan spille på dette område
  • I hvilket omfang transportprocessen bestemmer valget af energisystemet
 

Mere om emnet

 

Tage kontakt

Tiltale*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
 

Gå aldrig glip af en STADIG begivenhed!

Melden Sie sich für den STILL-Newsletter an und bleiben Sie auf dem Laufenden über zukünftige STILL-Events!

Ich möchte den STILL-Newsletter erhalten. (*Pflichtfelder)

Ihre Daten werden vertraulich behandelt, nicht an Dritte weitergegeben und nur für den Versand des STILL-Newsletters und Informationen zu STILL Events verwendet.

Data protection*