Intralogistisk rådgivning

Direkte til sagen.

Målrettede løsninger til dine udfordringer

STILL kan se tilbage på næsten 100 års erfaring inden for lagerteknologi, intralogistik og fremstilling af gaffeltrucks. Vi er eksperter og pionerer inden for intralogistik, og vi er aktivt ved at forme intralogistikkens fremtid for vores kunder - fra målrettet konsulentvirksomhed til implementering.
Det betyder specifikt, at vi kun foreslår løsninger, som vi er sikre på vi vil kunne implementere, og som vil fortsætte med at fungere i fremtiden. For at sikre dette besøger vi vores kunder på stedet, deres lager og produktionsområder, vi taler direkte med medarbejderne der, og undersøger alle relevante processer nøje.
Vi opnår en omfattende forståelse af dine individuelle udfordringer og udvikler derfor en tilpasset løsning for at opnå enestående omkostningseffektivitet. Vi arbejder på fuld styrke, lægger stor vægt på ærlighed og gennemsigtighed, og kommunikere klart og direkte til dig, præcis hvad vores konsulenter gør. Vi skaber således et solidt grundlag for et tillidsfuldt samarbejde som vil være til din yderste tilfredshed.


Faktorer for succes

De vigtigste fakta i overblik

Gennemsigtighed
Fuld oversigt: Vores kunder forstår præcis hvad konsulenten laver, og hvilken tilgang der tages for at nå det fælles mål.

Løsningsorienteret
Pålidelig gennemførelse: Vi søger altid efter den bedste løsning med hensyn til modernitet og gennemførlighed.

Kompetencer
Mange års erfaring: Vores konsulenter er eksperter inden for deres område, og er i stand til at gennemføre projekter til de højeste standarder, og trækker på hele vidensbasen af STILL kundeprojekter.

Individualitet
Uovertrufne resultater: Vores konsulenter har et unikt perspektiv, som giver dem mulighed for at skabe originale og effektive løsninger.

Vores løfte

Klarhed: Vi taler et simpelt sprog og handler gennemsigtigt

Nøjagtighed:
Vi udvikler tilpassede og fremtidsorienterede løsninger hver dag

Drive: 
Vi konvertere store ord til smarte løsninger

Erfaring:
Vi optimerer intralogistikken - og har gjort det i over 100 år

Pålidelighed:
Vi er tro mod vores ord og vores kunder

Få rådgivning der går direkte til sagen

Vores konsulenter vil gerne svare på dine spørgsmål. Bare kontakt os, og vi vil tage os af din forespørgsel.

Kontakt

+45 76 319 800

Anmodning til: Intralogistik Rådgivning

Udfyld nedenstående formular. Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Tiltale*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Rådgivning Intralogistik Rådgivning

Data indsamling

Den bedste analyse er generelt baseret på datasæt af høj kvalitet.

Et projekts succes er derfor meget afhængig af kvaliteten af de tilgængelige data. Dataindsamling er derfor af afgørende betydning. Vi kontrollerer dine data grundigt for at sikre, at de er komplette og konsekvente, og forbereder dine data til efterfølgende analyse.

Analyse

Vi bruger teknikker som gruppering, sortering, komprimering og filtrering, for at opnå logistiske resultater ved hjælp af de forberedte data; dette tjener derefter som grundlag for planlægning.

Ved hjælp af grafiske metoder kan vi visualisere komplekse processer, såsom materiale- og informationsstrømme. Dette hjælper med at afdække potentialet for forbedring, og definere logistiske udfordringer med hensyn til yderligere planlægning. Vores konsulenttjenester omfatter flådeanalyse, forretningsprocessmodellering og økonomiske analyseprocesser for gruppering af varer.

Optimering

Konstant ændring i driftsområder kan betyde, at eksisterende systemer og processer skal tilpasses.

Vores mål er derfor at optimere den eksisterende logistiske behandling optimalt, til de iboende forhold og forbedre dem, så de nuværende og fremtidige krav dækkes. Med software løsninger til planlægning af materialestrømme og vores metodiske know-how, kan vi støtte dig systematisk med optimeringen af dine materialestrømme. Vores konsulenttjenester omfatter blandt andet flåde-, proces- og lageroptimering.

Konceptualisering

Vores mål er at minimere dine transport-, lager- og håndteringsomkostninger.

For at opnå den nødvendige forøgelse af effektivitet for logistiksystemer og materialestrømme, arbejder vi tæt sammen med dig, for at udvikle forskellige applikationer og løsninger. Vi kontrollerer derefter alle versioner for deres omkostningseffektivitet og ser på de respektive fordele og ulemper. Dette resulterer i et optimeret skræddersyet koncept til dig. Vores konsulenttjenester omfatter også støtte til valg af et passende reolsystem, udvikling af lagerlayouter og udarbejdelse af krav til industrielle trucks.

Vores konsulenter er smarte personer med personlighed; det er netop derfor, at de leverer originale og individuelle løsninger hver dag. De vil takle enhver intralogistisk udfordring, uanset hvor skræmmende den er og kun producere implementerbare og fremtidsorienterede koncepter. De er ikke interesserede i standardløsninger og deres STILL baggrund og langvarige erfaringer inden for integration af intralogistik, gavner dem meget i deres arbejde. Vi lægger stor vægt på gennemsigtighed og tillid og driver vores projekter videre med energi. Kort sagt er vores konsulenter 'simpelthen smarte'.

  • Datablad Intralogistisk Rådgivning (EN) PDF, 1 MB Download

Detaljer om vores intralogistiske rådgivning

Flådeoptimering

Ønsker du at få det meste ud af din flåde? Intet problem! Vores intralogistiske eksperter vil gerne give dig uafhængige og gennemsigtige råd, om den bedst mulige kombination af trucks og flådeudnyttelse. Uanset om dine gaffeltrucks leveres af STILL eller en anden producent hjælper vi dig med, at finde løsninger der passer til dine behov.

Først udarbejder vi en omfattende brugs- og udnyttelsesanalyse, og inspicerer dine arbejdsprocesser og rumlige forhold på stedet. Vi udarbejder derefter et flådekoncept, der er skræddersyet til dine krav, og som tager højde for alle transportvarer, processer og systemer, og kan også omfatte standardisering og strømlining af udstyr, eller udvidelse af gaffeltruckens flåde. Dette gør det muligt for os, at udnytte synergien mellem dine trucks, og sikre optimal kapacitetsudnyttelse og effektiv transport af varer.

  • Analyse af udnyttelsen på tværs af hele din industritruck flåde

  • Udvikling af anbefalinger til handlinger, for at øge flådens effektivitet

  • Gennemgang og vurdering af automatiseringsløsninger

  • Gennemførelse af potentielle analyser til brugen af tugger-trains

Lagerplanlægning

Dem der laver store planer, bør også kunne levere dem, og det er præcis hvad STILL's intralogistik konsulenter gør. Vores lagerplanlægning starter med en præcis analyse af de relevante behov. Her tages der hensyn til lagerforhold, vare- og jobstruktur og processer som plukning. Vi udvikler derefter et holistisk koncept til dig, der kortlægger et effektivt logistiksystem, herunder hyldeanlæg, industrielle trucks og automatiseringsmuligheder, samt software krav.

Resultatet er et optimalt system til opbevaring, håndtering, plukning og transport, med effektive processer til materiale- og informationsstrøm. Uanset hvilken konsulenttjeneste der anvendes, vil STILL også påtage sig ansvaret for projektgennemførelsen, hvis det kræves.

Vores mål er derfor at optimere den eksisterende logistiske behandling optimalt, til de iboende forhold og forbedre dem, så de nuværende og fremtidige krav dækkes. Med software løsninger til planlægning af materialestrømme og vores metodiske know-how, kan vi støtte dig systematisk med optimeringen af dine materialestrømme. Vores konsulenttjenester omfatter blandt andet flåde-, proces- og lageroptimering.

Processoptimering

Hver optimering er kun så god som procesanalysen, der går forud for den. Derfor er vi afhængige af en præcis analyse af de enkelte trin i processen. For at sikre den størst mulige nøjagtighed her, begynder vi med at vurdere den indledende situation i jeres lokaler. Vi identificerer potentiale for forbedring, gennemfører en praktisk vurdering, og bruger dette til at udlede de relevante foranstaltninger for dig. Vi dokumenterer de logistiske processer i vores konkrete situationsanalyse på en klar og let forståelig måde, baseret på standardiserede utryk.

Den generelle regel her er: Så enkelt som muligt, så detaljeret som nødvendigt. Ved at bruge dette som udgangspunkt arbejder vi tæt sammen med dig, for at skabe anbefalinger til handling for at optimere de analyserede processer og logistiske procedurer. Vi kan således gennemføre vellykkede implementeringer, der gør det muligt for din intralogistik at køre effektivt. For at afslutte procesoptimeringen, overføres resultaterne af den faktiske situationsanalyse og de vurderede foranstaltninger til et målkoncept, så dine logistikprocesser optimeres optimalt med det samme.

  • Optegnelse over den aktuelle situation og registrering af logistiske processer

  • Procesmodellering og dokumentation

  • Analyse af svagheder i information og materialestrøm

For at opnå den nødvendige forøgelse af effektivitet for logistiksystemer og materialestrømme, arbejder vi tæt sammen med dig, for at udvikle forskellige applikationer og løsninger. Vi kontrollerer derefter alle versioner for deres omkostningseffektivitet og ser på de respektive fordele og ulemper. Dette resulterer i et optimeret skræddersyet koncept til dig. Vores konsulenttjenester omfatter også støtte til valg af et passende reolsystem, udvikling af lagerlayouter og udarbejdelse af krav til industrielle trucks.

Få rådgivning der går direkte til sagen

Vores konsulenter vil gerne svare på dine spørgsmål. Bare kontakt os, og vi vil tage os af din forespørgsel.

Kontakt

+45 76 319 800

Anmodning til: Intralogistik Rådgivning

Udfyld nedenstående formular. Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Tiltale*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.