Miljø- & Energitillæg STILL Danmark


Hvorfor er der et miljø- og energitillæg på fakturaen fra STILL Danmark?

Vores miljø er vigtigt, og STILL Danmark tager ansvar for, kontinuerligt at arbejde med processer og løsninger, for at vi mindsker vores klimaaftryk, - til glæde for os alle sammen.

Vores produkter er førende inden for branchen også med energi- og miljøvenlige løsninger, som eksempelvis EL-Truck. Derfor har vi naturligvis også et højt ambitionsniveau for vores miljøarbejde og tilpasser løbende vores arbejdsprocesser, så de medfører mindst mulig miljøbelastning.

For at kunne servicere og vedligeholde din truck, kan det ikke undgås, at vi producerer affald, som fx spildolie, kemikalier, slidte dæk og hjul. Affaldet produceres både når vi besøger dig - og når din truck besøger os, på vores værksted. Det affald skal håndteres, transporteres, sorteres og bortskaffes på en sikker og ansvarlig måde, - såvel for vores personale, som for at tilsikre at mest muligt affald kan indgå i en genvindingscyklus.

STILL Danmark prioriterer tid og ressourcer på miljøet – og lever selvfølgelig op til den til hver tid gældende lovgivning. STILL Danmark er ISO-certificeret på både miljøarbejde og arbejdsmiljø – det er din sikkerhed for kvalitet og fremdrift i vores indsatser. Det er vi ret stolte af!

Vores arbejde for et bedre miljø, indebærer også en nedbringelse af energiforbruget og arbejdet for at være på forkant med udviklingen, - et arbejde vi tager seriøst. Derfor tilrettelægger vi arbejdsprocesser med mindst mulig miljøbelastning, løbende energibesparende tiltag på vores værksted og flere tiltag bliver løbende igangsat for at tilsikre et lavt energiforbrug og et godt miljø.

Miljøtillægget er på 69,00 kr. og afspejler omkostningerne med arbejdet for en bedre miljø.