Imprint

Adresse til STILL Danmark A/S

Essen 1
DK-6000 Kolding


Telefon: (+45) 76 31 98 00
E-Mail: info@still.dk

Meddelelse i henhold til onlineforordningen om tvistbilæggelse:

I henhold til gældende lov er STILL GmbH forpligtet til at rådgive forbrugerne om eksistensen af ​​den europæiske platform til online tvistbilæggelse, som kan bruges til bilæggelse af tvister uden behov for at inddrage en domstol. EU-Kommissionen er ansvarlig for oprettelsen af ​​platformen. Den europæiske online tvistbilæggelsesplatform kan findes på:
ec.europa.eu/consumers/odr

Vi henleder dog din opmærksomhed på, at STILL GmbH hverken er forberedt eller forpligtet til at deltage i tvistbilæggelsessager for et forbrugervoldgiftsagentur.139123 139124Vores brugere har dog følgende muligheder for at kontakte: telefonisk på +49 (1804) 7 84 55 33 eller via kontaktformular.

STILL DE | Servicevilkår

Copyright

STILL GmbH's websted indeholder indhold såsom illustrationer, fotos, grafik, logoer, videoer, film, lydfiler og tekst. Disse tilhører STILL GmbH, Berzeliusstrasse 10, D-22113 Hamburg og er beskyttet i henhold til bestemmelserne i ophavsret, varemærkeret, designret og på grund af personlige rettigheder i henhold til tysk og international ret.

STILL GmbH tillader uden samtykke visning og download af alt indhold på sine hjemmesider til privat personlig brug såvel som til andre, ikke-kommercielle formål, forudsat at der ikke foretages ændringer af indholdet. Kopiering til salg eller til anden kommerciel brug er ikke tilladt.

Download

Hvis indholdet eller programmerne gøres tilgængelige for brugeren til download , dette gøres med den begrænsning, at der kun er ansvar for fravær af garanterede ejendomme, skyldig overtrædelse af primære pligter, forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af andre pligter og i tilfælde af skyldig sundhedsskade.

Garanti

Oplysningerne på vores hjemmesider er samlet og kontrolleret med den største omhu. STILL GmbH påtager sig imidlertid ingen garanti for dets fuldstændighed, korrekthed, aktualitet eller egnethed til bestemte formål. Brug af det indhold, der leveres på webstedet, sker på brugerens eneste risiko. STILL GmbH er ikke ansvarlig for skader, der påføres brugeren af ​​dette, især data, hardware eller software.

Varemærker

Alle varemærker, der bruges på STILL GmbHs websteder, er registreret for STILL GmbH. 1339142 139143 Tredjeparter er forbudt at bruge alle vores varemærker og logoer.

Ansvarsfraskrivelse for eksterne referencer og links

STILL GmbH's websteder indeholder links til tredjepartswebsteder ('eksterne links'). Disse websteder er underlagt de respektive operatørers ansvar. STILL GmbH kontrollerede det eksterne indhold for eksistensen af eventuelle juridiske overtrædelser, da det første link blev oprettet. På det tidspunkt var der ingen juridiske overtrædelser tydelige. STILL GmbH har ingen indflydelse på det nuværende eller fremtidige design eller på indholdet af de linkede websteder. STILL GmbH approprierer indholdet bag referencen eller linket. Konstant kontrol af de eksterne links er nr t med rimelighed forventet af STILL GmbH uden konkrete indikationer af juridiske overtrædelser. I tilfælde af at eventuelle juridiske overtrædelser bliver kendt, vil sådanne eksterne links imidlertid blive fjernet med det samme.

Dato for sidste opdatering: November 2020

Læs også vores fortrolighedspolitik