Historie


Vi præsenterer STILLs Historie, for at kaste lys over vores virksomheds udvikling. Denne udvikling har styrket STILL fra grundlæggelsen, til at være den førende koncern af virksomheder, der leverer intralogistiske løsninger verden over.

Her kan du downloade bogen " STILL - Historien " i pdf-format:


Stærk og uafhængig - Mere end 100 år med STILL

På nuværende tidspunkt, har vores kunder draget fordel af vores produkter og service pålidelighed i mere end 90 år. Vi startede med at reparere motorer, vi udviklede mobile generatorer og blev senere en af de førende serviceudbydere inden for intralogistik.

Vi tilbyder et omfattende koncept inden for intralogistik, der styrer udvekslingen af information mellem gaffeltrucks og alle relaterede systemer. Vores holistiske tilgang tager sigte på et effektivt samspil mellem alle komponenter involveret i intralogistik, herunder arbejdskraft.

Kvalitet og hurtig service hos STILL garanterer høj tilgængelighed. Vores produkter er brugervenlige og dermed tidsbesparende at bruge. Ved at analysere materialeflow og information fra vores kunder, er vi i stand til at tilbyde løsninger, der er perfekt tilpasset til enhver individuel efterspørgsel.

Innovative og intelligente idéer hjælper os med at opfylde det ansvar, vi har over for miljøet. Energibesparelsesprogrammet Blue-Q for eksempel, giver mulighed for at spare mellem 10 og 20 procent af den energi en gaffeltruck forbruger, uden at påvirke dens effektivitet.

Vores kompetente medarbejdere er altid glade for at hjælpe dig. Personlige relationer er grundlaget for et langt forretningsforhold.


2000: Fornyelse - STILL positionerer sig som et premium mærke.

Den fortsatte vækst i de forløbne år og udvidelsen til nye markeder var en forretningsmæssig succes, men det skabte også nye krav. At være et globaliseret selskab, blev stadig mere udfordrende på et globaliseret marked. STILL besluttede at fjerne de svagheder som virksomheden havde opdaget på deres rejse, og besluttede at forbedre eksisterende styrker.

 

Ved årtusindskiftet startede STILL et investeringsprogram til flere millioner euro, til optimering af produktionsfaciliteterne i hovedkvarteret i Hamburg og for yderligere at forbedre servicesektoren. Parallelt med dette øgede STILL stadig sin internationale produktion og salgskapacitet, ved overtagelse af matchende virksomheder. Disse aktiviteter løb parallelt med interne kvalitetssikrings foranstaltninger, samt den tvungne udvikling af yderst innovative produkter og tjenester. Nye køretøjer blev udviklet, og satte nye standarder med hensyn til økonomi, kvalitet og ydeevne. Derudover etablerede STILL et servicekoncept, der tilbyder kunden et omfang af individuelle arrangementer, der ikke før er set - PartnerPlan.

 

Som et led i den interne fornyelse blev selskabets eksterne profil også skærpet. STILL var mere og mere genkendelig som et globalt premium-mærke, ikke kun med et stort udvalg af køretøjer, men også med ekstraordinært innovative tjenester og løsninger til materialehåndtering. På grund af overgangen fra en ren produktionsvirksomhed til at være leverandør af komplette intralogistiske løsninger, kunne STILL opnå en ledende position i Europa, der leverer kontrol over intralogistiske processer.

 

Men på trods af sin store evne til at tilpasse sig, står STILL stadig fast ved sine traditioner. Kunder, leverandører og medarbejdere kan derfor stole på de grundlæggende værdier og hensigter, som er fastlagt i selskabets filosofi, der stadig er vigtige efter 9 årtier af virksomhedens historie. I dag, som i morgen, forpligter STILL sig til at føre deres virksomhed videre efter deres motto: "Vi ønsker at være en fordel for alle, som har med os at gøre."


1990: Nutiden - Opvågningen i Østen

Starten af halvfemserne var i stor udstrækning afsat til udvidelsen i Østen. Kollapset af den tidligere monolitiske Østblok, den tyske genforening og dannelsen af nye demokratier, åbnede nye markeder op for salg.

Fra starten af har STILL været rettet mod langsigtede, stabile og tillidsfulde relationer med vores østlige kunder og partnere. Denne grundlæggende holdning, var en af de væsentlige forudsætninger for vores opstigning til markedsleder i de gamle østtyske stater.

Grundstenen til opbygningen i øst, blev lagt i 1990 med etableringen af et salgskontor i Leipzig - snart efterfulgt af datterselskaber i Ungarn (1992), Tjekkiet (1993) og Polen (1995). I mellemtiden er der også blevet skabt forbindelser til Rusland. Det østlige marked har udviklet sig til en stærk støtte. Vejen til fremtiden for STILL var en glat overgang.

Med et produktsortiment der er tilpasset industriens krav, der strækker sig fra tunge industrielle gaffeltrucks til lagerudstyr, og i alt 12 udenlandske virksomheder, plus et servicenetværk der spænder over hele verden, er STILL i dag blevet et begreb for tillid og kvalitet.

Still GmbH og dets medarbejdere vil fortsætte på deres vej og ind i fremtiden, efter mottoet fra firmaets grundlægger Hans Still:

"Løsningen på individuelle transportproblemer er vores job. Ved udvikling af nye transportteknikker er vores mål, at opfylde morgendagens krav i dag."


1980: Den første milliard - Under indflydelse af opsvinget

Siden begyndelsen af halvfjerdserne er der registreret en ekstraordinær vækst i omsætningen. I 1971 var omsætningen 200 mio. DM. I midten af firserne var denne næsten tredoblet og i 1989 brød virksomheden gennem milliardbarrieren.

Succesen i salget som er afspejlet af omsætningstallene, ledsages af rationaliserings foranstaltninger, produktivitetsstigninger og betydelige investeringer, for at skabe et solidt fundament for at sikre den hurtige vækst.

Et af de tiltag der blev taget, var oprettelsen af et nyt træningsværksted, og opførelsen af en ny bygning til udviklings- og designafdelingen.


1970: Fremskridt - De der tilbyder innovationer, skal bruge innovationer.

Da den første IBM-computer blev introduceret i 1970, kunne ingen have forudset hvor stor en effekt computerteknologi, ville have på industrien og samfundet. Men den nye teknologi tilbød nye muligheder, og hos et firma som STILL som selv tilbød nye idéer, var døren altid åben for nye innovationer.

STILL gør brug af tekniske fremskridt, hvor det er fornuftigt. Således blev samtidigt med computere, de første fuldautomatiske maskiner installeret i produktionen. I arbejdstidens tilrettelæggelse forsøger STILL også at implementere nye koncepter: Ved at introducere flextid i 1972, stillede STILL sine medarbejdere mere individuel frihed, til at træffe beslutninger og mere personlig ansvarlighed.

Men STILL udnyttede ikke blot fremskridt, men gjorde også noget aktivt for at drive fremskridtet fremad. Med innovative produkter blev der sat nye standarder for gaffeltruckindustrien. Dette begyndte kort tid efter beslutningen om, at bygge gaffeltrucks med enkelthjulsophæng, dette blev patenteret i 1948, men det sluttede bestemt ikke i 1983. Med verdens første hybriddrevne gaffeltruck – fortsætter det innovative drive hos STILL til i dag.

I 70'erne gav STILL et yderligere eksempel på deres innovative styrker, med deres "clear-view mast.” Videnskabelige undersøgelser har vist, at denne nye udvikling har forbedret sikkerheden og betjeningen af gaffeltrucks betragteligt.

Design- og udviklingsingeniører hos STILL arbejder også intensivt på løsninger til beskyttelse af miljøet. Siden 1974 er udstødningsemissionerne fra motordrevne gaffeltrucks blevet reduceret så meget, at de strenge krav i den såkaldte tretrins California-test er blevet opfyldt.

STILL's fremskridt var aldrig færdige. Fordelene for kunden vil altid være i spidsen. Dette grundlæggende princip er blevet belønnet og har ført til yderligere vækst. I 1979 var antallet af ansatte steget til omkring 2500.


1960: Transformation - Som en Føniks fra asken

Branden i fabrikken (1961) ødelagde to måneders arbejde på et par timer. Heldigvis var der ikke nogen mennesker der omkom.

I stedet for være demotiverende, så det nærmere ud som om flammerne faktisk tændte en gnist i STILL-medarbejdere. Inden for kort tid kunne produktionen påbegyndes igen i lejede lokaler, og kun få år senere, blev der bygget en ny moderne fabrik på stedet hvor de gamle ruiner stod. Branden stod som et symbol på begyndelsen af en tid for fornyelse og transformation for STILL.

Allerede i 1960 blev det besluttet at modernisere og udvide fabrikkerne. Der blev planlagt nye bygninger til fremstilling og til produktion af koblingsudstyr. Derudover blev der oprettet en ny kontorbygning og en centraliseret varme- og energiforsyning. I 1964 var disse byggeprojekter færdige, og STILL var i stand til at komme ind i anden halvdel af tresserne langt stærkere og mere effektiv, end man ville have troet hvis man så den store brand i begyndelsen af 60’erne. Bygningsændringerne bidrog også til at give virksomheden et moderne udseende.

Firmaets logo som STILL brugte, blev også opdateret. Indtil 1968 var varemærket præget af et "S", der symboliserer et elektrisk lyn. Denne idé kom fra firmaets grundlægger, og henviste til den oprindelige produktion med fokus på elektriske maskiner. Efter 1969 blev denne filial imidlertid helt erstattet af fremstillingen af køretøjer. Den første tilpasning af firmaets logo i overensstemmelse med det ændrede fremstillingsområde, stammer fra fusionen med maskinfabrikken Esslingen.

Et nyt logo, "SE Vehicle Works GmbH", blev introduceret og blev brugt i otte år uden at have "elektrisk symbolik". Det endelige virksomhedslogo, som STILL er kendt for i dag, blev udviklet i 1976: STILL GmbH.


1950: Verdensmarkederne - Kvalitet har ingen grænser.

Som et land arbejdede Tyskland med begejstring for at opnå et økonomisk mirakel, og i begyndelsen af halvtredserne kuSom et land arbejdede Tyskland med begejstring for at opnå et økonomisk mirakel, og i begyndelsen af halvtredserne, kunne man igen tilbyde produkter af høj kvalitet til eksport til en forbavset verden. Udtrykket "Made in Germany" fik igen et godt ry. STILL var blandt de selskaber, hvis produkter vækkede interesse i udlandet. Med nyudviklede gaffeltrucks, var de succesfulde i at tage skridtet til nye eksportmarkeder. De britiske styrker var de første som STILL modtog en vigtig ordre fra, i 1950 bestilte de 60 EWL 1500 el-lastbiler.

Udviklingen på de udenlandske markeder var en del af virksomhedens tradition for STILL. Allerede i 1924 kun fire år efter virksomhedens grundlæggelse, var STILL allerede repræsenteret på Leipzig Export Fair, hvor de fremviste deres lysinstallationer og elmotorer. På de tidspunkter var el-nettet stadig ikke særligt udbredt, og det var derfor at plantager i tropiske lande havde brug for deres egne produktionsanlæg. STILL leverede disse til alle verdenshjørner.

Forsøget på at åbne sig for verdensmarkederne, har været et vigtigt spørgsmål for virksomheden helt frem til i dag. I 1951 udstillede STILL på Københavnsmesse i nabolandet Danmark, og måske på grund af dette, blev det betragtet af offentligheden som et firma som er åbent for verden. I samme år udgav Hamburgs presse en stor billedreportage med titlen "STILL i hele verden".

Ordrer fra det tyske jernbaneforbund, viste sig at være gavnlige for eksportvirksomheden. De installerede først STILL elektriske vogne og gaffeltrucks (1949), og dermed styrkede de andre jernbaners beslutning, om at udstyre sig med nyudviklede STILL-produkter. De italienske jernbaner begyndte at bruge STILL i 1954, snart efterfulgt af jernbaner i Benelux-landene, og i 1959 blev der modtaget en ordre fra japanske jernbaner. Disse store eksportordrer betød to ting for STILL: på den ene side, genopretning og nyt opsving efter de vanskelige år i 40’erne, og på den anden side var der påbegyndt en ny fremadrettet retning med den nye "gaffeltruck" fremstilling. Allerede i 1954 var denne afdelings salg større end den etablerede afdeling med salg af elektriske maskiner. Igen kunne man tilbyde produkter af høj kvalitet til eksport til en forbavset verden. Udtrykket "Made in Germany" fik igen et godt ry. STILL var blandt de selskaber, hvis produkter vækkede interesse i udlandet. Med nyudviklede gaffeltrucks var de succesfulde med at tage skridtet til nye eksportmarkeder. De britiske styrker var de første som STILL modtog en vigtig ordre fra. I 1950 bestilte de 60 EWL 1500 el trækkere.

Udenlandske markeder var en del af virksomhedens tradition for STILL. Allerede i 1924, kun fire år efter virksomhedens grundlæggelse, var STILL allerede repræsenteret på Leipzig Export Fair med sine lys installationer og elmotorer. På de tidspunkter var el-nettet stadig ikke særligt udbredt og det var derfor, at plantager i tropiske lande havde brug for deres egne produktionsanlæg. STILL leverede disse til alle verdenshjørner.

Forsøget på at åbne sig for verdensmarkederne har været et vigtigt spørgsmål for virksomheden helt frem til i dag. I 1951 udstillede STILL på Københavnsmesse i nabolandet Danmark, og måske på grund af dette blev det betragtet af offentligheden som et firma som er åbent for verden. I samme år fremhævede Hamburgs presse en stor billedrapport med titlen "STILL i hele verden".

Ordrer fra det tyske jernbaneforbund viste sig at være gavnlige for eksportvirksomheden. De installerede først STILL elektriske vogne og gaffeltrucks (1949) og dermed styrkede de andre jernbaners beslutning om at udstyre sig med nyudviklede STILL-produkter. De italienske jernbaner begyndte at bruge STILL i 1954, snart efterfulgt af jernbaner i Benelux-landene, og i 1959 blev der modtaget en ordre fra japanske jernbaner. Disse store eksportordrer betød to ting for STILL: på den ene side, genopretning og ny opsving efter de vanskelige år i 40’erne, og på den anden side var der taget en ny fremadrettet retning med den nye "gaffeltruck" fremstilling. Allerede i 1954 var denne afdelings salg større end den etablerede afdeling med salg af elektriske maskiner.


Turbulente tider - STILL produkter kommer i bevægelse.

Første halvdel af 40’erne var præget af Anden Verdenskrig, og ingen i Tyskland forblev upåvirket af denne periode.

STILL-selskabet fortsatte med at producere produktionsudstyr, og produktionskapaciteten blev løbende udvidet. I begyndelsen af 1945 var STILL arbejdsstyrken vokset til næsten 1500 ansatte, og produktionen var næsten tredoblet. Men efter krigen begyndte genopbygningen med en arbejdsstyrke, der blev skåret ned til knap 500 ansatte.

Næsten halvdelen af produktionsområdet lå i ruiner, og i starten måtte STILL holde hovedet oven vande ved reparation af elmotorer og transformatorer. I juli 1945 var udviklingen af nye produkter allerede begyndt. Der blev skabt en tomands "Køretøjs" designgruppe, og det følgende år kunne de allerede præsentere "EK 2000 elektriske vogn". Dette elektrisk drevne transportkøretøj med en kapacitet på 2 tons, introducerede en grundlæggende ændring i fokus for STILLs produktion. Fra nu af var der i stigende grad fokus på mobilitet, og opbygningen af "industrielle gaffeltrucks". (Fremstillingen af elektriske maskiner blev helt opgivet i 1969.)

Med "EK 2000" blev nye idéer allerede taget i brug. Den nye type enkelthjulsophæng og styrestangstyringen fik deres respektive patenter i 1948 og 1952. I 1947 fik EK 2000 en vigtig kunde – nemlig de tyske jernbaner.

Med yderligere innovationer blev opgangen markant mere dynamisk: En trehjulet trækker, den såkaldte "Mule-mobile" blev udviklet (1948), og kun et år senere kunne de fejre produktionen af nummer 100. I samme år (1949) fulgte det næste nye produkt: STILLs første gaffeltruck, EGS 1000.

Det var ikke kun dets produkter der gjorde STILL mobil, men også den service de tilbød. I slutningen af fyrrende begyndte STILL at bruge deres egen service varevogne. Den første en VW-bus, blev købt i 1947. Siden da er serviceflåden i Tyskland vokset til omkring 750 køretøjer. På verdensplan er der mere end 1000 køretøjer.


1930: Mennesker og maskiner

Det er de ansatte der gør et firma stærkt.

Også trediverne blev stærkt påvirket af det økonomiske opsving. Generatorudstyr fra STILL-firmaet stod for noget vigtigt. Den første enhed, Matador Light Station, leverede kun 0,5 kW. Siden da er der udviklet et modelområde baseret på det, der tilbyder op til 1,5 kW. I 1933 var der udviklet generatorer på op til 10 kW, men det var stadig ikke nok. I det følgende år blev de første mobile enheder produceret. Fra 1935 blev disse et permanent element i salgsområdet.

STILL udviklede maskiner af høj kvalitet, der opfyldte kundernes behov. Dette var dog ikke den eneste grund til den fortsatte vækst. Lige så vigtigt var (og stadig er) deres engagerede medarbejdere, deres energi og rigdom af idéer.

Hans Still, firmaets grundlægger, var klar over denne kendsgerning. For ham var hans medarbejdere mere end blot faktorer i produktionen. De var skaberne af virksomhedens succes.

I forbindelse med denne indstilling blev det en fast STILL tradition, at tage sig af arbejdsstyrken og dens interesser. Så tidligt som i 1934 blev de første firmaudflugter afholdt, og julen blev fejret sammen med alle i hele firmaet. Yderligere innovationer fulgte i de kommende år: I 1935 blev forslag til forbedringer fra arbejdsstyrken for første gang implementeret, og der blev uddelt præmier til de bedste idéer. Derudover blev alle fabrikker udstyret med lægehjælp og en læge blev stillet til rådighed. Tre år senere blev de første firmasportsgrupper dannet, og er i dag stadig en populær del af virksomhedens aktiviteter.

Gennem de senere år var det tydeligt, at tilfredse medarbejdere var grundlaget for forretningssuccesen for STILL-selskabet. I 1940 grundlagde Hans Still det registrerede "Hans STILL Emergency Aid Society", som regelmæssigt distribuerede store beløb til medarbejdere, og efter denne tradition, udbetales en selskabspension stadig i dag. I 1941 fulgte et fabriksbibliotek og fra 1943 selskabets egne lejligheder. Et andet fokuspunkt i medarbejdernes udvikling, er uddannelsen af praktikanter. Med deres egne træningscentre, oprettede STILL grundlaget for arbejdsstyrkens høje uddannelsesniveau.


1920: De grundlæggende år

Den 1. februar 1920 fik en ung mand sin uafhængighed, ved at etablere en lille virksomhed der reparerede elmotorer i Spaldingstrasse i Hamburg. Hans Still var da en ung mand på kun 22 og fuld af energi. Alt måtte ske hurtigt - især for kunderne.

Han tilbød "hurtig assistance," pålidelighed og kvalitet. Det varede ikke længe før virksomheden var succesfuld. Ud over reparationen af elmotorer, udviklede han i 1920 også sine egne produkter. "Matador" lysstationen var den første, snart efterfulgt af små bærbare generatorer (1924).

Desuden blev det tilbudte sortiment afrundet af et kommercielt udvalg af generatorer. Den hurtighed som det unge selskab voksede med, var tydeligt af det stigende antal af medarbejdere. I begyndelsen havde Hans Still kun to medarbejdere. Disse tre pionerer havde snart brug for forstærkninger. Hvert år blev der derfor ansat flere medarbejdere. Allerede i 1924 var arbejdsstyrken vokset til 20 ansatte; i 1937 var den over 500 og kun to år senere, over 1000. I dag beskæftiger STILL over 6000 mennesker over hele verden.

Det tog ikke lang tid for virksomheden at vokse sig for stor til deres lokaler. I 1927 flyttede virksomheden STILL til større lokaler i den nærliggende Wendenstrasse, men de kunne heller ikke blive der længe. Væksten fortsatte og meget snart var pladsen igen opbrugt. Hans Still var nødt til at se efter et sted der gav plads til fremtidig ekspansion. I 1932 blev dette sted fundet: stedet mellem Liebigstrasse og den parallelle Berzeliusstrasse i Hamburg-distriktet Billbrook. STILL ligger hovedkontoret stadig der selv den dag i dag.

Indtil sin tragiske død i 1952 (han døde sammen med sin kone i en bilulykke) var Hans Still i spidsen af virksomheden. Hans arv er STILL-selskabet og det fortsætter med at drives efter hans principper, som han en gang beskrev som:

"Arbejdsstandarden, produktets økonomiske levedygtighed, omhyggelig fremstilling og total service dækning, er det solide grundlag for STILL kvalitet".

STILL forbliver tro mod disse principper.