Vores Historie: Vogntog

Trækkraft for fremtiden

Slæbetog og traktorer af STILL

Rødderne til succeshistorien om STILLs traktorer og slæbetog kan spores tilbage til Tysklands økonomiske mirakel i 1950'erne og det boom i logistik, der fulgte med det. Allerede i 1946 startede STILL på sin vej til succes med el-vognen EK 2000. Den robuste e-truck markerede starten på STILL’s skifte til at blive en producent af industritrucks. Den logiske fortsættelse af denne udvikling kom i 1948 i form af den manøvredygtige ’Muli-Mobil’ trehjulede traktor. Denne kompakte elektriske truck med en snæver vendecirkel fangede tidens stemning, og den alsidige maskine blev et uundværligt stykke udstyr i Hamborgs havn. Den trehjulede traktor med firmalogoet foran kunne trække op til ti trailere mellem de utallige lagerskure.

Strømlinet trækkraft -

"just in time" ...

Hastigheden af ​​industrielle processer har udviklet sig over tid. Klassisk Henry Ford-lignende samlebåndsproduktion, som det var normen førhen, har til formål at samle så mange identiske slutprodukter som muligt på kortest mulig tid. Dette system kan dog ikke holde tempo med stigende diversificering og tilpasning Kort efter Anden Verdenskrig udviklede den japanske produktionschef Taiichi Ohno og hans kollega Shigeo Shingo derfor Toyota Production System, baseret på 'just in time' og 'Kanban' koncepterne.

Den grundlæggende idé var at skelne mellem aktiviteter, der tilføjer værdi og dem, der ikke gør, for konsekvent at forhindre spild. I bilindustrien i dag bliver omkring en tredjedel af alle dele leveret 'just in time'. Producenter af computere og forbrugerelektronik har også været hurtige til at tilpasse denne slanke proces til deres industrier. Princippet er dette: Så snart en kunde afgiver en ordre, registreres de varianter, de har bestilt, og følgende detaljer analyseres: hvilke dele er nødvendige hvor og hvornår, hvor mange dele skal have hvilken farve, hvor mange er lavet af hvilken materiale, og hvilke forbindelsesdele der kræves til montering. Dette resulterer i en betydelig reduktion i gennemløbstider og betydelige reduktioner i lagerbeholdningen og dermed omkostningerne.

Lean & Clean: Durchdacht getimte Routenzug-Konzepte
Slankt og rent: Genialt timede slæbetogskoncepter <br />aktiverer "just in time" eller "bare i rækkefølge" produktion <br />forsyning – hvilket igen betyder mindre lagerbeholdning<br /> og reducerede omkostninger

…og også "bare i rækkefølge" –

men altid med den rigtige trailer

Den næste fase kaldes 'bare i rækkefølge'. Dette indebærer yderligere forsortering af dele i takt med montagerækkefølgen, så medarbejderne har alt, hvad de skal bruge, lige ved hånden. Men hvordan kommer delene til produktionsstedet lige i tide eller bare i rækkefølge? Det er her, ideen om et slæbetog kommer ind. Siden omkring 2008 er dette udtryk blevet brugt af tyske og europæiske eksperter, når man taler om synkroniseret intern materialeforsyning. Træktoget er mindre en teknisk innovation end et sofistikeret koncept – efter at alle traktorer med trailer har været brugt i logistik i mange år, STILL Muli er blot et eksempel. Men med skræddersyede køreplaner og passende transportsystemer kan traktorer og trailere fuldstændig erstatte behovet for at bruge gaffeltrucks i en produktionsproces.

Effektivitet og fleksibilitet

Effekterne af strømlining

Produktion uden gaffeltruck reducerer antallet af trucker og transporter i materialestrømmen. Transporttiden pr. lastbærer reduceres til et minimum, og arbejdsprocesserne bliver hurtigere, mere effektive og sikrere. Desuden kan de sparede investeringsressourcer og driftsressourcer i stedet bruges på andre områder.

Intelligent cirkulær økonomi

Mælkeløbsprincippet

Forestil dig gaderne i britiske byer i 1960'erne: Mælkemanden laver sin faste runde og ved, at han skal udskifte de tomme flasker uden for hver hoveddør med fulde. Det er et perfekt eksempel på en permanent forsyningscyklus. Forsyning ved hjælp af slæbetog følger denne succesfulde model. Dog er slæbetoget et koncept og ikke et køretøj i konventionel forstand. Det handler om at bruge traktorer og trailere på en sådan måde, at produktionen kan udføres helt uden brug af gaffeltruck, hvilket sætter nye standarder for effektivitet og sikkerhed i processen. På reservedelslageret shunter lokomotivføreren vognene fyldt med vogne ind i rammen, der er fastgjort til traktoren. De rejser derefter en foruddefineret rute langs samlebåndene, leverer de nødvendige dele lige i tide eller lige i rækkefølge og henter tomme containere eller vogne med halvfabrikata, der allerede er blevet samlet.

Altid på vej til succes

STILL LiftRunner®

I 2008 gik STILL og BMW sammen om at udvikle STILL LiftRunner® som et nøgleværktøj til at muliggøre produktionsforsyning uden brug af gaffeltrucks i henhold til innovative lean-principper. Proceslogistiksystemet, som er baseret på mælkeløbsprincippet, er siden med succes implementeret af BMW i sin produktionsforsyning. STILL LiftRunner® har også etableret sig på tværs af markedet og fortsætter med at sætte standarder i branchen med løbende forbedringer og forbedringer. STILL LiftRunner® er ideel til at automatisere dine intralogistiske processer. Varestrømmen kan automatiseres helt til produktionslinjen, hvor forskellige linjer leveres effektivt og præcist til tiden.

På vej til at nå dit mål

Den perfekte kombination af vogne og stel

Dele transporteres på vogne fyldt med transportører, som rulles ind på de rammer, der trækkes af traktorerne. Den nødvendige løftekraft kommer fra traktoren. Avancerede rammer løfter vognene inden transporten påbegyndes, hvilket minimerer støj under kørsel og reducerer slid på rullerne. Designet af rammerne er konsekvent blevet forfinet de seneste år, hvor STILL lancerede B-Frame i 2015. Den største fordel ved denne ramme er, at den kan læsses og losses fra begge sider, hvilket gør ruteplanlægning og transport mere fleksibel.

/products/Company/100_Jahre_STILL/Tugger_trains/Bild_06.jpg

Digitale tog tager fart

Automatiske slæbetog

Den digitale revolution og efterspørgslen efter STILL mere dynamiske produktions- og forsyningskæder på tværs af alle sektorer er to sider af samme sag. Onlineøkonomien med dens høje efterspørgsel efter transportlogistik, kortere produktlivscyklusser, stigende lønomkostninger og mangel på kvalifikationer er alle kræfter, der former denne udvikling. Højere kundeforventninger med hensyn til tilpasning, leveringstid og lavere batchstørrelser forstærker også denne tendens. Som følge heraf tilbyder automatiserede løsninger i form af førerløse transportsystemer, uanset den specifikke branche, en lovende tilgang til at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne.

Rost af brancheeksperter

Vår indpas med IFOY Award

Fra levering af produktionsområdet til distributionslogistik: automatiserede slæbetogsløsninger bliver en væsentlig del af den interne lasthåndtering i fremtiden. Slæbetog med førerløse transportsystemer bliver allerede brugt med succes af mange brancheledere, og det betaler sig. Med god grund blev STILL i 2019 tildelt den prestigefyldte IFOY Award – branchens svar på Oscar-uddelingen – for dens automatiske elektriske traktor LTX 50 plus LiftRoller iGo-systemer med automatiseret læsse- og aflæsningsfunktion, i 'AGV & Intralogistics Robots kategori. Dette er den første fuldautomatiske løsning til at transportere og håndtere læs på op til 1200 kg pr. trailer.

Lige så hurtigt som brandvæsenet

STILL LiftRunner® i produktionstempo

Som en førende leverandør af brandsikkerhedsudstyr sætter Ziegler GmbH især pris på hastigheden og fleksibiliteten ved slæbetogsløsninger. Disse systemer tilbyder fleksibel synkroniseret produktionsforsyning med lave materialelagre, hvilket reducerer intern trafik samt risikoen for ulykker og sikrer, at medarbejderne indsættes efter de konkrete opgavekrav, noget der er afgørende i lyset af kompetencemanglen.

Den konkrete opgave hos Ziegler var at udvikle og implementere et ensartet koncept for virksomhedens produktionslogistik. STILL’s skræddersyede løsning: Efter at have analyseret virksomhedens intralogistik og rådgivet dem derefter, blev et 11 meter slæbetog med C-Frame trailere sat i drift. LTX 70 el-traktoren fungerer som trækvogn. STILL tugger-tog bruges nu til at forsyne bufferpladserne langs samlebåndet. Zieglers projektleder Mirco Adam forklarer: Når man planlægger et slæbetogsystem som dette, skal man huske på, at det også skal integreres i virksomhedens eksisterende infrastruktur. Vores analyse dikterede, at en maksimal slæbetoglængde på 11 meter var påkrævet. Toget skulle også være meget manøvredygtigt på grund af bygningens vinklede layout. Derudover er det kun muligt at rejse ruterne i én retning, da der ikke er nogen steder at vende om. Af denne grund skal toget gå udenfor for at vende tilbage til omstigningsstedet." Altså ligesom brandvæsnet på mange måder. "

Rutekonceptet for brandsikkerhedsekspert Ziegler var præcist <br />tilpasset lagerarkitekturen, hvor ruten<br /> inkluderede indendørs og udendørs sektioner
Rutekonceptet for brandsikkerhedsekspert Ziegler var præcist <br />tilpasset lagerarkitekturen, hvor ruten<br /> inkluderede indendørs og udendørs sektioner

Mere end bare måltider på hjul

Sundhedstjeneste døgnet rundt med slæbetog

Mere end 60 klinikker og videnskabelige institutter, cirka 1500 senge og omkring 341.000 patienter plejes hvert år på University Medical Center Mainz – kort sagt en hel organisme med STILL tulltog, der leverer hjerteslag, 24 timer i døgnet. I henhold til det gennemprøvede mælkeløbsprincip bruges STILL R 07 elektriske traktorer med LiftRunner® C-Frame trailere til at transportere måltider, vasketøj, tomme beholdere og genanvendelige materialer rundt på hospitalets område. Derudover er der specielle lastbærere til post, ilt, flaskegas og kabeltromler. Som Bernd Broszehl, leder af Central Services ved University Medical Center Mainz, forklarer: “Fra kl. 06.00 til 22.00 er vores slæbetog konstant i bevægelse. Der bliver leveret op til 4500 måltider fra køkkenet til afdelingerne til 1500 indlagte patienter morgen, frokosttid og aften.” Sikkerhed er et centralt anliggende her, forklarer Andreas Bade, regional salgschef hos STILLs datterselskab i Frankfurt: "Når du stiger ind i R07-traktoren og trykker på det hydrauliske håndtag, løftes alle rammer automatisk. Når du går ud, sænkes de automatisk igen. Det betyder, at de omhyggeligt afgratede bakker i rustfrit stål kan sænkes til gulvniveau ved hjælp af vores patenterede LiftRunner-teknologi, og vognene kan læsses og losses med meget lille indsats. Mealvognenes elektronik er beskyttet under kørsel, og vognenes ruller bevares i stedet for at blive beskadiget. ”Menske og maskine arbejder sammen i harmoni her i sundhedsvæsenets navn.

Routenzug mit Straßenzulassung
Måltider på hjul med slæbetog: på University Medical Center Mainz leverer en R 07-traktor 4500 måltider til 1500 indlagte patienter hver dag

Mand eller maskine?

Begge dele! Og ergonomisk at starte!

Kvalificerede og sunde specialmedarbejdere er en virksomheds vigtigste ressource. Hovedfokus for automatisering er ikke at reducere personalet, men snarere at bruge eksisterende ressourcer mere effektivt ved at tilføje værdi og beskytte medarbejdernes sundhed. Automatisering ved hjælp af trækvognskoncepter fritager medarbejderne fra byrden ved at udføre fysisk krævende eller gentagne opgaver og skaber nye roller, der kræver kreativitet og ekspertise. Dette kommer medarbejderne i virksomheden til gode, da automatisering åbner op for nye aktivitets- og ansvarsområder. Et eksempel er logistik, der implementeres for en hel produktionslinje i stedet for kun ét enkelt procestrin. Desuden er ergonomien forbedret: slæbetogene er mere ergonomiske i deres håndtering, da føreren bruger mindre tid på at sidde ned. Ekstra tilbehør som TrolleyMover 4W 15 til på- og aflæsning af B- og E-Frames eller trolleytitle-funktionen fra STILL sikrer også forbedret ergonomi under arbejdet takket være deres optimale arbejdshøjde og nemmere adgang til containere. Eller sagt på en anden måde: på vej mod et sundere arbejdsmiljø!


Tuggertog og traktorer fra STILL

Har du spørgsmål til vores slæbetog? Du er velkommen til at kontakte os.

Tiltale*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.