09.09.2021

STILL Optispeed er vejen frem hos Jørgen Jensen Distribution

Speditionsfirmaet Jørgen Jensen Distribution A/S i Ikast har netop investeret i 31 stk. fabriksnye STILL pallevogne af typen EXU 16, og det er der en helt speciel årsag til.
Adm. direktør Anders Borg besluttede at hver chauffør fremover skulle have sin egen personlige elektriske pallevogn, fordi ”ejerskabet” dermed ville reducere firmaets omkostninger til skader og reparationer. Det har siden vist sig at STILLs teknologi passede særdeles godt til dette formål.

31 elektriske pallevogne af typen STILL EXU 16 er blevet leveret til Jørgen Jensen Distribution A/S i Ikast.

Jørgen Jensen Distribution har i dag en flåde på 65 lastbiler. 45 af disse anvendes til stykgods distribution – en håndteringsform, hvor topledelsen har sat ind med nye rationaliseringstiltag. Foreløbig drejer det sig kun om en del af lastbilflåden, hvortil i alt 31 nye enheder af STILL pallevogne er blevet leveret – men det kan ændre sig!

I de tidligere år var hver lastbil forsynet med en manuel håndløftevogn, hvilket dengang var værktøjet til at bringe pallen fra lastbilen og ud til kunden.
Siden blev kravene til arbejdsmiljøet ændret, og JJD erstattede håndløftevognene med elektriske pallevogne, og det er i forbindelse - med udskiftning af den første generation af elektriske pallevogne - at STILL nu kommer ind i billedet.

"Vi havde kontakt til flere leverandører af pallevogne, og således fik vi stillet 6 forskellige fabrikater til demonstration og test - her i blandt også en STILL EXU 16", fortæller adm. direktør Anders Borg, Jørgen Jensen Distribution A/S.

Testforløb og konklusion

Hver chauffør testede alle de forskellige fabrikater, hvert fabrikat i en hel arbejdsdag, og efterfølgende udvekslede vi erfaringer samt fordele og ulemper. Således fandt vi frem til den bedste og mest velegnede pallevogn.

Konklusionen var at størstedelen af chaufførerne var begejstret for STILL EXU 16, og derfor valgte vi at investere i 31 nye enheder af denne model, fortæller Anders Borg.

Beslutning om STILL Digicode

Før i tiden stod alle pallevogne til fri afbenyttelse – ingen havde noget ansvar – og hver chauffør tog blot den nærmeste pallevogn med om bord.
Efter endt arbejdsdag blev pallevognen blot sat af, med stor risiko for at denne ikke blev sat til ladning og dermed blev batteriet ikke opladet. Dette forårsagede stor irritation og det var svært at placere ansvaret.
Dette problem har vi løst i dag, da alle pallevognene er blevet nummereret og hver chauffør kender sin pallevogn – og hertil har han sin egen personlige kode.
De nye pallevogne er nemlig blevet leveret med STILL digicode, som er et digitalt tastesystem, hvor en personlig 4-cifret kode skal indtastes, inden pallevognen kan aktiveres. Dette fungerer som en elektronisk tændingsnøgle.
På denne måde har hver chauffør fået et helt specielt ejerforhold, eftersom det kun er ham, der kan betjene pallevognen.

STILL optispeed

De elektriske pallevogne fra STILL har en hel speciel egenskab, som kun STILL mestrer, fortæller Lars Nørgaard, distriktschef hos STILL og fortsætter:
De er standard udstyret med STILL optispeed, som er en funktion i styrehåndtaget, der sikrer at pallevognen kan manøvreres med krybehastighed under de trange forhold om bord på lastbilen, samtidig med at styrehåndtaget står i opretstående stilling.
Så snart der bliver mere plads til rådighed, kan hastigheden let justeres ved at forøge vinklen på styrehåndtaget.

Chaufførerne er blevet rigtig glade for optispeed-konceptet, fordi de har fuld kontrol over pallevognen og hele kørselsmønstret foregår særdeles blødt, hvilket ses som endnu en fordel.
Den gamle model vi havde før, kunne godt accelerere i ryk, og på den konto har vi desværre mistet en del vogne, som simpelthen er kørt ud over læsserampen med alvorlige skader til følge, fordi chaufføren mistede herredømmet over pallevognen.
Den bløde kørsel med en STILL sikrer også, at godset ikke vælter af, så det er virkelig en effektiv pallevogn med mange gode funktioner, fortæller Anders Borg.

Beslutningen om at hver chauffør har sin egen pallevogn er på den korte bane umiddelbart en dyrere løsning, men hen over levetiden, som vi formoder vil være på 5-6 år, forventer vi at udgifterne til skader og reparationer bliver reduceret markant, dels fordi pallevognen - takket være STILL optispeed - er meget lettere at manøvrere, men også fordi at hver chauffør er blevet meget mere opmærksom på pallevognens driftsforhold, som fremover er hans eget ansvar.

Dermed har beslutningen været en succes, og det er nu vores ønske, at alle vore chauffører skal have deres egen pallevogn. Derfor vil vi i nærmeste fremtid investere i endnu flere STILL pallevogne af samme type, slutter Anders Borg.