L E J E B E T I N G E L S E R

 1. Det udlejede materiel må kun anvendes af lejeren eller det af ham ansatte personale og må ikke gøres til genstand for videreudlejning til tredje person uden tilladelse fra STILL.
  Der gøres opmærksom på, at der i Danmark - jf. arbejdsmiljøloven - kræves certifikat for gaffeltrucks.

 2. Ændring af det lejede materiel må ikke finde sted uden vort selskabs skriftlige samtykke.

 3. Lejeprisen inkluderer vedligeholdende service samt et årligt hovedeftersyn. Alle nødvendige reparationer som følge af slitage ved normal anvendelse. Vedligeholdelsen er inkl. kørsel, reservedele og arbejdsløn indenfor normal arbejdstid. Ved evt. tilkald udenfor normal arbejdstid vil De blive debiteret for tilkald, samt differencen mellem normal timeløn og overtidsbetaling. Al vedligeholdelse / service må kun udføres af vort selskab, hvor andet ikke er skriftligt aftalt.

 4. Det udlejede skal dagligt kontrolleres af lejeren for olie, fedt og destilleret vand på batterier samt lufttryk i dæk. Derudover holdes det pågældende materiel forsvarligt rent. Uregelmæssigheder skal OMGÅENDE meddeles os.
  SERVICE TELEFON: 80 81 53 00

 5. Skader opstået ved fejlbetjening, overbelastning eller vold vil blive debiteret Dem.

 6. Det udlejede forbliver vort selskabs ejendom og er forsikret i henhold til færdselsloven, samt kaskoforsikret. Lejer hæfter, ved stører skader, for selvrisiko på kr. 5.000,00 pr skade.

 7. Ved returnering af materiellet efter endt lejemål, skal det afleveres rengjort. I modsat fald vil rengøring, herunder også fjernelse af eventuelle mærkater og evt. reparationsudgifter blive debiteret Dem. Tilbageførsel af ændringer på det lejet udstyr vil ligeledes blive debiteret Dem.

 8. Sekundære udgifter, tabt arbejdsfortjeneste eller lignende er denne aftale uvedkommende.

 9. Lejen beregnes fra det tidspunkt I modtager trucken, indtil afmelding/returnering er meddelt til vort selskab. Opsigelse løbende måned. Hvis andet ikke er aftalt.

 10. Hvor intet andet er aftalt, betales leje af hver påbegyndt hverdag. Leje betales forud og straks ved fakturas fremkomst.

 11. Lejebeløbet er baseret på normal indsats samt et forbrug på max. 100 timer pr. mdr. Driftstimer derudover faktureres forholdsmæssigt.
  • Lejebeløbet dækker leje af materiel.
  • Forbrug af brændstof betales af lejeren.
  • Ud og hjemtransport betales af lejeren.
 12. Lejemålet kan opsiges skriftligt fra vor side med 14 dages varsel.

 13. Ved misligholdelse er lejeforholdet at betragte som øjeblikkeligt opsagt uden varsel. Som misligholdelse betragtes ikke betalt, forfalden leje samt evt. udført service- og reparationsregninger, overlast, vold eller fejlagtig anvendelse af det udlejede materiel.

 14. I tilfælde af skader på det udlejede materiel forbeholder vi os ret til dækning af vore direkte udgifter ved afsavn i reparationstiden.


Revideret 8.03.10 korttidsleje

Cookie Panel

STILL bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores hjemmesider og for at give mulighed for at indsamle anonymiserede data om brugernes samlede anvendelse af vores hjemmesider. Du kan læse mere om de data, der indsamles, og hvordan du kan deaktivere dem, ved at læse vores cookie-politik. Cookie-politik.

Ved at besøge vores hjemmesider, giver du tilladelse til, at vi anvender cookies. Ved at lukke denne besked, giver du tilladelse til, at vi anvender cookies på denne enhed i henhold til vores cookie-politik, med mindre du har slået dem fra.