Styring af materialestrømme

Softwaremoduler til intralogistik

Softwaresystemer er uundværlige inden for intralogistik for at sikre effektive processer fra indgående til udgående varer og i plukkeområderne.

Samspillet mellem lager, materialer, køretøjer og mennesker resulterer i processtrukturer, som kan observeres, analyseres, optimeres og styres ved hjælp af software. Det er ikke kun i lagre med mange artikler og hurtige adgangstider, at integrationen af transportmidlerne i et lagerstyringsprogram øger effektiviteten betydeligt. Små og mellemstore lagre har også gavn af en intelligent kombination af forskellige softwaremoduler.

STILLs softwaremoduler til styring af materialestrømmene styrer alle vare- og informationsstrømme i intralogistikkæden. Fleksible grænseflader og iGo pilot navigationsgrænsefladen gør det muligt at integrere assistentsystemer som f.eks. iGo pilot navigationssystem til lagernavigation, at kommunikere nemt mellem forskellige systemkomponenter og software og at kombinere alle processer til en intelligent helhed.


 
 • Optimal kortlægning og effektiv styring af materialestrømmen
 • Optimal udnyttelse af transportressourcerne
 • Omfattende analysemuligheder
 • Holistisk system med hardware og software
 • Enkel kommunikation af systemkomponenterne
 • Høj fleksibilitet takket være det modulære design
 • Hurtig implementering takket være den enkle tilslutning
 • Fremtidssikret takket være skalerbarhed
MMS Tablet

Rådgivning om softwareløsninger inden for intralogistik

For yderligere oplysninger og spørgsmål om vores tilbud står vores ekspertrådgivere til rådighed for dig.

Tiltale*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Materialestrømsstyringssystemet fra STILL

Modulerne i STILL Material Flow Management System udgør et komplet lagerstyringssystem (WMS), der kan bruges til at styre, kortlægge og analysere alle vare- og informationsstrømme i hele den intralogistiske kæde. Systemet kan bruges til flere steder og til en bred vifte af brancher fra produktion, handel og serviceydelser. I STILL-systemløsningen er alle hardware- og softwarekomponenter, fra STILL-terminalen til lagerstyring og ordreplukningssystemet, modulopbygget og koordineret med hinanden.

Fordele ved materialestrømsstyringssystemet fra STILL

 • Opdateret og lagerpladsrelateret lagerstyring gennem problemfri dokumentation af alle varebevægelser, herunder understøttelse af den permanente opgørelse
 • Effektiv styring af alle varebevægelser for optimeret udnyttelse af lagerplads og transport
 • Allokering af køretøjer, medarbejdere og transportmidler til aktiviteterne i materialestrømmen i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse
 • Kontrol og overblik over alle lagerbevægelser (varemodtagelse, plukning, ture, lastning osv.) via kontrolcentret
 • Omfattende analyse- og evalueringsmuligheder for alle lagre og varebevægelser på lageret
 • Moderne, opdaterings-/udgivelsesegnet systemarkitektur for hardware, software og integration i eksisterende kundesystemer
 • Fleksibel brug af lagerstyrings-, transport- og/eller ordreplukningssystemet som en selvstændig løsning eller som moduler i STILL MMS
 • Sammenkobling af STILL førerassistentsystemer og STILL automatiseringsløsninger for optimal udnyttelse af lastvognen i lageret
 • Hardware, der er skræddersyet til applikationen og køretøjet (f.eks. elektrisk og mekanisk forberedelse til STILL-terminaler samt printere og scannere)

Softwarestruktur i intralogistik

STILL's softwareløsninger har til formål at sikre effektiv interaktion på alle niveauer af lagerlogistikken, fra det operationelle truckniveau til transport- og lagerstyring.

 • Niveau: ERP-varestyringssystem (f.eks. SAP)
 • Niveau: Warehouse Management System - Løsning "STILL Warehouse Management System" (docked iGo indsigter)
 • Niveau: Transportkontrolsystemløsning "STILL-køretøjskontrolsystem" (docket iGo indsigter)
 • Niveau: Køretøjsassistancemoduler - Solutions Terminal, iGo pilotnavigation, AGV-software
 • Niveau: Køretøj - Løsning "Manuelle køretøjer, halvautomatiske køretøjer, automatiserede guidede køretøjer (AGV'er)

Lagerstyringssystem

Lagerstyringssystemet organiserer lager- og lokationsstyring. Spørgsmålet "hvor er hvor mange artikler?" besvares her og overføres til ERP-systemet (Enterprise Resource Planning System). Med lagerstyringssystemet kan alle varebevægelser styres individuelt: fra varemodtagelse til lagerstyring og ordreplukning til levering af rundvisninger og lastning i vareudlevering. Der findes forskellige systemløsninger til lagerstyringssystemer. Selvfølgelig kan eksisterende, proprietære løsninger også anvendes. Datakommunikationen foregår via terminaler, standardiserede grænseflader eller tilsvarende middleware.

Køretøjsstyringssystem

Transport- eller køretøjsstyringssystemet bestemmer, "hvilken lastbil der skal køre hvorhen for at transportere noget". Den fordeler og optimerer transportopgaverne under hensyntagen til forskellige kriterier som f.eks. forbindelsesrejser, ordreprioriteter og transportordretyper - enten manuelt eller halv- eller fuldautomatisk. For automatiserede systemer kan den suppleres med overvågningssoftwaren iGo insights for at observere og analysere transportbevægelser.

Informationssystemet

Registrerer alle ordredata i realtid og giver de relevante logistiske nøgletal klart og tydeligt for omfattende analysemuligheder.

iGo indsigt

iGo insights bruger princippet om maskinlæring til at forbedre dit automatiserede systems ydeevne. Alle data, der indsamles af AGV-kontrolsystemet over en længere periode, uploades til skyen med henblik på evaluering og kan tilgås online via den krypterede webportal.
Ud fra de mange indsamlede procesoplysninger kan korrelationer filtreres, og der kan udledes konkrete anbefalinger til handling, hvilket optimerer systemets tilgængelighed og ydeevne.

iGo pilot navigationsgrænseflade

Under opbevaring og afhentning har køretøjet adgang til de nøjagtige koordinater for opbevaringsstederne. Afhængigt af EDP-systemets (alternativt ERP-systemets) tekniske status og det ønskede komfortniveau kan der vælges manuel indtastning af målkoordinater, scanning via stregkodescanner eller overførsel af måldata fra lagerstyringssystemet til tilslutning af iGo pilot navigation.Downloads