Intralogistisk rådgivning

Systematisk optimering af din intralogistik

Intralogistikløsninger kan ikke fås fra hylden.

Hvert lager er lige så individuelt som dets behov.

Vores rådgivningsprodukter er systematisk opbygget og dækker de vigtigste områder inden for intralogistik: Procesoptimering, lagerplanlægning, rådgivning om slæbetog og automatisering,  Optimering af flåden.

STILL Intralogistics Consulting arbejder tæt sammen med dig for at udvikle et holistisk koncept for det optimale flow af materialer og information i dit lager. Som et resultat heraf vil du få konkrete anbefalinger til handling for gennemførelsen af realistisk gennemførlige og fremtidssikrede løsninger.

Vi får en omfattende forståelse af dine individuelle udfordringer og bruger dette til at udvikle en løsning, der er skræddersyet til dig, og som du vil opnå en høj grad af økonomisk effektivitet.


 • Identificere potentialet for optimering - til lagre, flåder og processer
 • Minimering af omkostninger til transport, opbevaring og håndtering
 • Identificer automatiseringspotentialet i dine logistikprocesser
 • Læg fundamentet for lean materialeforsyning


Anmodning om rådgivning om intralogistik

 • Effektiv udnyttelse af ressourcerne
 • Effektivt materiale- og informationsflow
 • Reduktion af kompleksiteten
 • Udnyttelse af kapaciteten fuldt ud
 • Bestem automatiseringspotentialer

Ønsker du at opdage potentialet i din intralogistik? Vi rådgiver dig til punkt og prikke. Du skal blot kontakte os, og vi vil tage os af din anmodning.

Tiltale*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Rådgivningstjenester til din intralogistik på et overblik

En indgang til systematisk optimering af intralogistik

Lagerplanlægning

Holistiske koncepter for eksisterende og nye lagerprojekter

Lagerplanlægning er holistisk og kan omfatte forskellige aspekter afhængigt af dine behov, lige fra effektiv opbevaring af dine varer i egnede reolsystemer til transport af varer med egnede industritrucks, slæbetog og automatiseringsløsninger til styring ved hjælp af innovative softwareløsninger.

Som resultat får du et holistisk lagerkoncept for opbevaring, håndtering, plukning og transport samt en procesbeskrivelse for dit materiale- og informationsflow.

Rådgivning om lageret

 • Analyse af lageret (analyse af omsætning og lagerbeholdning)
 • Udvikling af forskellige lagrings- og transportlayouts
 • Dimensionering af lageret (kapacitet, lageromsætning - og ydeevne)
 • Proces- og layoutdesign
 • Transport / materialeflow-koncept
 • Valgfrit: Specifikation, udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af projektet
Tiltale*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Optimering af processer

Dit lager kan gøre mere, end du tror

Efter at have registreret den aktuelle status for dine logistiske processer identificerer vi forbedringspotentiale og evaluerer deres implementering i praksis. I tæt samråd med dig udarbejder vi en anbefaling til optimering af de analyserede processer og logistiske procedurer. Analyse og koncept dokumenteres på en forståelig måde, og procesbeskrivelsen udføres ved hjælp af standardiserede modelleringssprog.

Procesrådgivning

 • Registrering af den aktuelle tilstand af dine logistiske processer
 • Identifikation af potentiale for forbedringer
 • Udarbejde passende foranstaltninger til gennemførelse
 • Konceptudvikling og procesmodellering
 • Valgfrit: Kravkatalog for dine it-systemer, projektgennemførelse
Tiltale*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Potentialeanalyseautomatisering

.

Digitalisering til det næste niveau

Automatiseringsløsninger kan være et effektivt svar på de voksende udfordringer i forbindelse med digitalisering og det globale omkostnings- og konkurrencepres. Men ikke alle automatiseringsniveauer passer til alle virksomheder, og ikke alle teknologier passer til alle anvendelsesprofiler.

Vores rådgivning inden for intralogistik identificerer automatiseringspotentialet i din virksomhed og undersøger den tekniske og økonomiske gennemførlighed af forskellige automatiseringsvarianter. Analysen identificerer hindringer og nødvendige procestilpasninger. Du får et individuelt automatiseringskoncept og funktionelle specifikationer som grundlag for den operationelle implementering.

Rådgivning om automatisering

 • Bestemmelse af automatiseringspotentialer
 • Undersøgelse af den tekniske og økonomiske gennemførlighed af forskellige automatiseringsvarianter
 • Automatiseringskoncept og specifikationer for dit automatiseringsprojekt
 • Valgfrit: udarbejdelse af business case, gennemførelse af projektet
Tiltale*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Introduktion af rutinemæssige pull-systemer

.

Fundamentet for en slank produktion

Brugen af et slæbetogssystem til intern materialeforsyning danner grundlaget for en lean produktion. Materialet leveres og bortskaffes efter behov, med høj frekvens, pålideligt og med minimal trafik. Men hvert slæbetog er en individuel løsning.

På baggrund af en analyse af materialestrømmen og de logistiske rammebetingelser udvikler vi dit individuelle slæbetogskoncept. Vi definerer elementerne i dit slæbetogssystem - fra traktorer og vogne til ruter, timing og kontrol. Endelig designer vi sammen med dig den ideelle slæbetogsproces og viser om ønsket også mulige automatiseringsmuligheder.

Rådgivning om slæbetog

 • Registrering af den faktiske tilstand
 • Mulige kombinationer af ruteelementer
 • Mulige anvendelser af slæbetog på byggepladsen Materialeflowkoncept med slæbetog
 • Valgfrit: afprøvning af automatiseringsniveauer, gennemførelse af projektet
Tiltale*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Flådeoptimering

Få mest muligt ud af din flåde

Flådeoptimering har til formål at udnytte din nuværende flåde bedst muligt - uanset om du bruger STILL lastvogne, lastvogne fra andre producenter eller blandede flåder. Vi rådgiver om den bedst mulige kombination af køretøjer og udnyttelse af flåden. Du får et flådekoncept, der er skræddersyet til dine behov, og som tager hensyn til alle transportvarer, processer og systemer.

Rådgivning om flåden

 • Analyse på stedet af flådens udnyttelse
 • Producentuafhængig rådgivning
 • Handlingsplan og flådekoncept
 • Valgfrit: gennemførelse af konceptet, afprøvning af automatiseringsløsninger, analyse af potentialet for anvendelse af slæbetog
Tiltale*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Intralogistisk konsulentbistand fra STILL

Som ekspert i intralogistik kan STILL se tilbage på 100 års erfaring inden for lagerteknologi, logistik på fabrikken og fremstilling af gaffeltrucks. Vi foreslår kun løsninger, som vi er overbevist om kan gennemføres og vil fungere i fremtiden. Vores konsulenter kender ikke til nogen skuffe-løsninger og har mange års erfaring inden for optimering af intralogistik. Vi er afhængige af gennemsigtighed og tillid og driver projekter fremad med fuld fart.

Succesfaktorer

Gennemsigtighed: Fuld gennemsigtighed: Vores kunder forstår med ét blik, hvad konsulenten laver, og hvilken tilgang der er valgt for at nå det fælles definerede mål.

Kompetence: Årtiers erfaring: Vores konsulenter er brancheeksperter og kan gennemføre kundeprojekter optimalt ved hjælp af STILL's samlede viden.

Orientering af løsningen: Sikker gennemførlighed: Vi søger altid efter den bedste løsning med hensyn til både modernitet og gennemførlighed.

Individualitet: Unikke resultater: Vores konsulenter ser ud fra dit perspektiv for at skabe originale og effektive løsninger.


Rådgivningsprocedure for intralogistik

Vores vej til din løsning

1. Dataindsamling.

Fremragende analyser er normalt baseret på et datasæt af høj kvalitet.

Et projekts succes afhænger derfor i høj grad af kvaliteten af de tilgængelige planlægningsdata. Dataindsamling er derfor af afgørende betydning. Vi kontrollerer omhyggeligt dine data for fuldstændighed og konsistens og forbereder dem til den efterfølgende analyse.

2. Analyse.

For at få logistisk indsigt baseret på de behandlede data som grundlag for planlægning bruger vi teknikker som gruppering, sortering, kondensering og filtrering.

Ved at bruge grafiske metoder kan vi visualisere komplekse processer og f.eks. synliggøre materiale- og informationsstrømme. Dette giver os mulighed for at afdække forbedringspotentiale og definere logistiske krav til den videre planlægning. Vores konsulenttjenester omfatter flådeanalyse, modellering af forretningsprocesser og forretningsanalysemetoder til klyngeopdeling af lagervarer.

3. Optimering.

Konstante ændringer på det operationelle område kan kræve en tilpasning af eksisterende systemer og processer.

Konstante ændringer på det operationelle område kan gøre det nødvendigt at tilpasse eksisterende systemer og processer.

4. Koncept.

Vores mål er at minimere dine omkostninger til transport, opbevaring og håndtering.

For at opnå den nødvendige effektivisering af logistiksystemerne og materialestrømmene udarbejder vi i tæt samarbejde med dig forskellige anvendelsesmuligheder og løsningstilgange. Derefter kontrollerer vi alle varianter for deres økonomiske effektivitet og udregner fordele og ulemper. Du får således et optimalt og skræddersyet koncept. Vores rådgivningstjenester omfatter valg af egnede reolsystemer, udvikling af lagerlayouts og fastlæggelse af krav til industritrucks.


Intralogistikrådgivning i praksis


Anmodning om rådgivning om intralogistik

Ønsker du at opdage potentialet i din intralogistik? Vi rådgiver dig til punkt og prikke. Du skal blot kontakte os, og vi vil tage os af din anmodning.

Tiltale*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.