Nyeste medlem af STILL iGo familien: En automatiseret trækkerløsning

De automatiske E-rammer og omlæsningsstationer er kernen i STILL automatiserede vogntogsløsning.

De automatiske E-rammer kører op til omlæsningsstationen for at laste eller godkende godset. To sensorer, der styrer placeringen sikrer, at E-rammerne forbliver i kontakt med omlæsningsstationen.

Med en automatisk E-ramme og en omlæsningsstation tilbyder STILL kunderne nye muligheder. Det er nu fuldt muligt at transportere last på op til 1,5 tons per vogn til produktionsområdet med trækkere.

STILL automationsløsning viser alle stationer for godsforsyning i fuldautomatisk variant - fra lastning af trækker ved afgangsstedet via turen til de enkelte stationer langs med produktionslinjen til den endelige losningsstation.

IGo-systemer: En automatisk STILL EXV højløftende e-pallestabler placerer lastede paller på omlæsningsstationen til den automatiske STILL trækker.

Den femtende udgave af den internationale LogiMAT-messe, der er en af Europas største inden for distribution, IT og materialeflows, blev afviklet i Stuttgart under parolen "Udformning og forandring: Digital - Forbundet - Innovativ". I overensstemmelse med dette mottokunne de besøgende give sig hen på STILLs stand B41 i hal 8 i intelligente intralogistiske løsninger og opleve det næste skridt i automatisering i realtid. Fokus var på iGo-familiens yngste medlem - en automatisk trækkerløsning. STILL fremviste det for at vise, at trækkere i fremtiden kan anvendes til intelligente forsyninger til hele produktionskæden. Yderligere en messefavorit fra iGo familien var iGo neo CX 20. Denne viste, at ikke blot er STILL som intralogistikekspert allerede skridtet foran i form af automatisering men også den retning, som rejsen går: Intralogistik 4.0. Made by STILL: Det er bare Simply Smart!

STILL fremviste for første gang LiftRunner-vogntogssystemet med en række trækkere, lastbærere og modeller af vogne på CeMAT messen 2016. Samtidig fremviste vi en automatiseret lastnings- og losningsproces ved hjælp af C-rammer og to el-drievene teleskopgafler med en lastkapacitet på op til 1.600 kg. 

- For at bevise vores ekspertise inden for Lean Logistics har vi taget et afgørende skridt fremad med vores fuldautomatiske trækkere, forklarer Herbert Fischer, direktør for STILL GmbH i trækkersegment og fortsætter:
- På LogiMAT  viste vi, at vi har taget et stort spring ind i fremtiden ved at vise, hvad der er teknisk muligt ved anvendelsen af trækkere. Målet er at udnytte automatiseringen og give kundernes processer en mere effektiv udformning, så kunderne kan reducere deres omkostninger. Med vores innovative vogntogssystem kan vi skabe en fuldautomatiseret materialeflow helt frem til produktionslinjen, hvilket skaber en endnu smartere, mere økonomisk og cyklisk forsyning til produktionslinjerne.

Automatiseringsløsningen, som blev præsenteret på LogiMAT, viser alle stationer for godsforsyning i fuldautomatisk variant - fra lastning af trækkeren ved afgangsstedet via turen til de enkelte stationer langs med produktionslinjen til den endelige losningsstation. Systemet består af en automatisk STILL EXV højløftende el-pallestabler for lastning og losning på stationerne, en automatisk trækker som kører toget samt automatiske e-rammer og omlæsningsstationer. Disse er kernen i STILLs vogntogssystem. E-rammer understøtter transportteknikken, der ikke består af en vogn men to elektrisk drevne rullebaner. De automatiske E-rammer kører op til omlæsningsstationen for at laste eller godkende godset. To sensorer, der styrer placeringen sikrer, at E-rammerne forbliver i kontakt med omlæsningsstationen. Når transportøren er aktiveret, påbegyndes lastnings- eller losningsprocessen. En anden sensor stopper transportøren efter at have sikret, at lastning og losning er fuldført.

Den automatiske E-ramme og omlæsningsstationen kan også anvendes med en manuelt styret trækker til lastning og losning af meget tungt gods på de enkelte stationer langs produktionslinjen. Tidligere har en traditionel trækker ikke kunnet fungere som en trækkerløsning på grund af en vægtgrænse på 500 kg pr. vogn, når godset skubbes ud fra og eller over på vognen med manuel betjening. Med en automatisk E-ramme og en omlæsningsstation tilbyder STILL kunderne nye muligheder. Det er nu fuldt muligt at transportere last på op til 1,5 tons per vogn til produktionsområdet med trækkere.

Den fuldautomatiske trækkerløsning fra STILL giver glimrende mulighed for virksomheder, der primært transporterer tungere gods og/eller vil skabe et bedre arbejdsmiljø.

I dette tilfælde begynder trækkeren med E-rammer dens runde ved automatisk at placere E-rammer direkte foran omlæsningsstationerne, hvor der er fuldt med paller. Disse paller er tidligere blevet hentet fra deres hylder og placeret på omlæsningsstationerne med en automatisk STILL EXV højløftende el-pallestabler. Derefter begynder den automatiske indlæsning af paller på E-rammerne. Når alle E-rammer er blevet pakket, begynder trækkeren dens udbringningsrunde dvs. kører leverancer til produktionslinjen. Når trækkeren ankommer til den første station, losses materialet på pallen automatisk ved hjælp af en omlæsningsstation. Når trucken ankommer til den næste station med den nu ledige E-ramme, modtager den en tom palle på samme måde. Efter at trækkeren har besøgt alle stationer på strækningen og leveret materialet på paller, og efter optagning af tomme paller, kører den til omlæsningsstationen, hvor den losses og erstattes af fulde paller med materialer, der allerede er der, klar til næste udbringningsrunde.

Herbert Fischer forklarer:
- Med STILLs automatiske trækkerløsning kan man nu håndtere selv tungt gods med løsningen. De kvaliteter, der især karakteriserer STILLs automatiske vogntogssystem er høj processikkerhed og pålidelighed, nem betjening og lave implementeringsomkostninger.

Under processen med at udforme iGo-porteføljen for automatisering fokuserer STILL selvfølgelig også på kundens behov under hele udviklingsprocessen. Christian Fischer, der er chef for produktionsstyring i STILLs Business Automation Solutions, udtaler:
- Vi ønsker at designe Intralogistik 4.0 i samarbejde med vores kunder. Det er netop derfor, vi har brug for at have indgående kendskab til kundens processer. Automatisering - eller endda en helt autonom løsning - starter altid med en seriefremstillet STILL-truck, da dette ikke blot giver kunderne dokumenteret kvalitet, men også en stor fleksibilitet, idet trucken også til enhver tid kan håndteres manuelt.

Det forgangene år har STILL allerede præsenteret en banebrydende løsning ved at omdanne en fuldautomatisk truck til en intelligent medarbejder, der fungerer i interaktivt samspil med maskinens omgivelser: Den autonome ordreplukker iGo Neo CX 20. iGo neo bevæger sig selvstændigt på lageret, aflæser omgivelserne, identificerer førerens hensigter og følger føreren i hvert eneste fase i ordreplukningen. I modsætning til en reach-truck, kaldet AGV, som kører langs en foruddefineret sti og dermed ikke er i stand til at undgå forhindringer på dens vej, håndterer en autonom truck nemt både at køre omkring forhindringer (såsom andre trucks eller mennesker), mens også at tilpasse hastigheden til førerens arbejdsrytme og dermed  altid kunne placere pallen på trucken i en optimal plukkeposition.
- Med hjælp fra de autonome og kognitive evner hos STILL iGo neo CX 20 har vi skabt nye muligheder, som vil gøre det muligt for os i fremtiden at gennemføre mere effektive logistikprocesser som eks. ordreplukning. Det har også bragt os betydeligt tættere på vores mål om adaptiv Intralogistik i denne nye era med mere omfattende digitalisering.

Det er vigtigt at forstå, at autonomi og automatisering er teknologier, som ikke konkurrerer med hinanden. Tværtimod ønsker STILL bringe at dem sammen. Man kan derfor forstille sig, at en autonom trækker er fuldt mulig i fremtiden. Alt ville så være baseret på de modulære principper i iGo: Kunden starter med at beskrive sine processer, så vælger vi en passende seriefremstillet truck og supplerer derefter med passende teknologi for automatisering af kundens processer. STILL udfører hele proceduren ved fuldt ud at fokusere på produkt-baserede løsninger.

Cookie Panel

STILL bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores hjemmesider og for at give mulighed for at indsamle anonymiserede data om brugernes samlede anvendelse af vores hjemmesider. Du kan læse mere om de data, der indsamles, og hvordan du kan deaktivere dem, ved at læse vores cookie-politik. Cookie-politik.

Ved at besøge vores hjemmesider, giver du tilladelse til, at vi anvender cookies. Ved at lukke denne besked, giver du tilladelse til, at vi anvender cookies på denne enhed i henhold til vores cookie-politik, med mindre du har slået dem fra.